Centrum Dawnych Technik Garncarskich powstało w ramach projektu „Centra
dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska 2019-2022.

Bolesławiec

Bolesławiec je okresní město s více než 750 letou historií, považované za jedno z nejkrásnějších v Dolním Slezsku. Město s přibližně 40 000 obyvateli se nachází v blízkosti hraničních přechodů s Německem a Českou republikou na křižovatce důležitých komunikačních tahů: panevropského dopravního koridoru č. III vedoucího z Drážďan přes Wrocław, Katovice, Krakov do Kyjeva a silnice z r. Świnoujście do Jakuszyc.

Kłodzko

Kladsko leží na jihu Dolnoslezského vojvodství, v severovýchodní části Kladské kotliny, cca 100 km od Wrocławi a cca 50 km od polsko-české hranice. Toto město s 27 000 obyvateli, ležící na úpatí pohoří Bardzkie na řece Nysa Kłodzka, je sídlem jedné z největších žup v Polsku. Vede tudy státní silnice a železniční tratě z Wrocławi směrem na Międzylesie, Kudowa, Stronie a Wałbrzych.

Jaromierz

Město Jaroměř se nachází v Královéhradeckém kraji, 120 km od Prahy. Nachází se na soutoku tří řek – Labe, Úpy a Mety a je důležitým silničním a železničním uzlem. Je označováno jako „město parků a zahrad“ a je jedním z nejstarších českých měst. Na místě historického centra založil kníže Jaromír z rodu Přemyslovců na počátku 11. století opevněné město. Ve středověku bylo město chráněno mocnými městskými hradbami, ale za husitských válek bylo zničeno.

Via Fabrilis

Cesta řemeslných tradic

nowe logo MC

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum keramiky v Bolesławci je místní vládní kulturní instituce s právní subjektivitou, kterou organizuje Bolesławiec. Obecný dohled nad muzeem vykonává ministr kultury a ochrany národního dědictví a přímo starosta Bolesławiec.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej napis

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Kladské zemské muzeum funguje od roku 1963. V současné době sídlí v barokní budově bývalého jezuitského konviktu. V přízemí, v bývalém refektáři internátu s původní štukovou výzdobou na stropě, se nachází muzejní knihovna s bohatým fondem regionálních publikací. V prvním a druhém patře jsou prostorné výstavní sály, barokní světnice zvaná „Zlatá“ a koncertní síň (v bývalé kapli sv. Aloysia Gonzagy, patrona internátu).

Logo Muzeum w Jaromierzu

Muzeum Miejskie w Jaromierzu

V letech 1910-1911 byl v Jaroměři postaven unikátní obchodní dům firmy A. Wenke i Syn, tzv. Wenkeho dům, který je dnes sídlem Městského muzea Jaroměř. Společnost Alberta Wenkeho byla založena v roce 1882 a zpočátku vyráběla velmi specifické a originální zboží z mušlí a ozdobných obalů. Postupem času rozšířila svou činnost o prodej galanterie.

Na ceste Via Fabrilis